Yeni Nesil Kişisel Sağlık Danışmanı

Lenia kullancıların şikayetlerinden yola çıkarak, tıp profesyonelleri tarafından hazırlanan sorular yardımıyla kullanıcıya potansiyel hastalıkları konusunda güvenilir bilgi vermeyi amaçlayan bir chatbottur. Doğal dil işleme algoritmaları kullanarak, hastalıklar ve ilaçlar hakkında bilgi verir.

Available on App Store